Založba Karantanija

Savlje 38
1000 Ljubljana
T: 01 561 33 19
E: narocila
@zalozbakarantanija.si
, zalozba.
karantanija@siol.net

Informacije: tanja@tuma.si

Monografije

Naslov: Antologija slovenskih pesnic 3
ISBN: 978-9616-682-022
Avtor: dr. Irena Novak Popov
obseg: 408 strani, trda vezava
Format: 240 mm x 140 mm
Cena z DDV: 22,99 €
Naročam

Spoštovani,

Na Založbi Tuma je izšel tretji del Antologije slovenskih pesnic, ki zaokrožuje izčrpen pregled slovenskega ženskega pesniškega ustvarjanja. Tretji del zajema obdobje od leta 1980 do leta 2000 in malo čez. Dr. Irena Novak Popov je v izbor za to obdobje uvrstila 63 pesnic oziroma 314 pesmi.
Tako kot že prva in druga knjiga Antologije je tudi tretji del obogaten z izčrpnimi bio- in bibliografskimi podatki o avtoricah in spremno študijo avtorice izbora Antologije dr. Irene Novak Popov.
Zunanji, mehanicistični kriterij uvrščanja posameznih pesnic ni letnica rojstva ampak letnica objave. Izbor se ne omejuje zgolj na knjižne objave, temveč upošteva tudi pesnice, ki so objavljale zgolj v revijah. Avtorica izbora dr. Irena Novak Popov je estetska merila kombinirala z merili, ki so bili pogojeni z družbenim kontekstom: estetska merila so lahko bila strožja tam, kjer je bilo število besedil in avtoric večje in tam, kjer so bili določeni standardi že vzpostavljeni. V letih, ko pa je bilo pesnic, ki so pisale v slovenskem jeziku, malo ali skorajda nič, pa takšen literarno-zgodovinski pristop ne bi obrodil veliko sadov. Prvo poslanstvo Antologije je namreč zapolnjevanje slepih peg v pokrajini slovenske poezije in s tem dopolnjevanje slovenske kulturne zavesti. V slovenskem prostoru so se podobni projekti sicer že dogodili, vendar zaradi prostorske omejenosti niso sistematično pokrili celotne literarne produkcije slovenskih pesnic. Antologija slovenskih pesnic pa poskuša prav to: sistematično prečesati celotno polje ženskega pesniškega ustvarjanja, sam časovni presek pa nadgraditi s slogovno in stilistično določenostjo ter z družbeno določenostjo žensk kot žensk.
Izbrana poezija tematsko posega na najrazličnejša področja in sledi različnim stilističnim in slogovnim tokovom.

Dr. Irena Novak Popov je diplomirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani iz angleškega in francoskega jezika s književnostjo. Od 1989 do 1994 je bila strokovna sodelavka na Oddelku za slovanske jezike in književnosti, kjer je sodelovala pri raziskovalni nalogi Slovensko pesništvo upora 1941-1945. Leta 1991 je magistrirala z delom Pesniške figure v spreminjanju poetike Otona Župančiča in Edvarda Kocbeka v upodabljanju vojne in leta 1995 doktorirala z disertacijo Lirika Edvarda Kocbeka - ustvarjalni vidiki pomenske figurativnosti. Od 1996 je docentka za novejšo slovensko književnost. Raziskuje novejšo in sodobno slovensko poezijo. Je ena najboljših poznavalk slovenske literature, predvsem poezije, kar dokazujejo redne revialne in knjižne objave s področja slovenske literature doma in v tujini.